Καριοφίλι

Καριοφίλι

Με ασημένια επένδυση και πλούσιο διάκοσμο.

Μήκος 141 εκατ.

Αρχές 19ου αιώνα.