Άφιξη Όθωνος στο Ναύπλιο

Peter von Hess (1792-1871)

Εἴσοδος τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος Ὄθωνος Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ναούπλιον τῇ 25 Ἰανουαρίου 1833. L Entrée de Sa Majesté le Roi Othon à Nauplie le 25 janvier 1833. Einzug Seiner Majestät des Königs Otto in Nauplia den 25 Januar 1833. Seiner Majestät dem Koenige Otto von Griechenland in allertiefster Ehrfurcht gewidmet, von Franz Hanfstaengl (Μόναχο, F. Hanfstaengl, 1836) λιθογραφία χαραγμένη από τον Fr. Hohe με βάση έργο του Hess, τυπωμένη σε κινέζικο επικολλημένο χαρτί, 54 x 87,5 εκ.