Παπαφλέσσας – Μανιάκι

Ἡ ἐν Μανιακείῳ τῆς Πυλείας μάχη, καθ’ ἥν ὁ Γρηγόριος Παππαφλέσσας ἡρωικῶς μαχόμενος ἔπεσεν ὡς νέος Λεωνίδας τήν 19 Μαΐου 1825 (Παρίσι, Lemercier, μέσα 19ου αιώνα)

λιθογραφία χαραγμένη με βάση σχέδιο του Χέλμη, τίτλος στα ελληνικά και γαλλικά, 47 x 57,7 εκ.