Πολωνός αξιωματικός, φίλος και συμμαχητής του Αλεξ. Υψηλάντη, τον οποίο συνόδευσε στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας (Φεβρουάριος 1821) ως αρχηγός σώματος ξένων εθελοντών.