Εθνικός ήρωας των Σέρβων. Στη Ρωσία έμαθε για τη Φιλική Εταιρεία και ο Γιωργάκης Ολύμπιος ήταν ο σύνδεσμός του με τους Έλληνες για ένα κοινό αγώνα εναντίον των Τούρκων.