Φιλελληνικά πιάτα

(Toulouse, Fouque & Arnoux, π. 1830)

φιλελληνικά πιάτα (πλήρης σειρά), εμπίεστη σφραγίδα: Valentine, διάμετρος: 22 cm.

Βιβλιογραφία:

Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982, σ. 42-47.

Η πολύ σπάνια σειρά της Toulouse.α) Le départ du Grec (η αναχώρηση του Ελληνα)

β) Soldat Grec enlevant un étendard à son ennemi (Έλληνας στρατιώτης αφαιρεί ένα έμβλημα από τον εχθρό)

γ) Vengeance d’une famille Grecque (η εκδίκηση μίας Ελληνικής οικογένειας)

δ) Des Grecs prenant un fort défendu par des Turcs (Ελληνες καταλαμβάνουν ένα οχυρό που υπερασπίζονται τούρκοι)

ε) Un Grec blessé (Ελληνας τραυματισμένος)

στ) Mort d’un Grec (ο θάνατος ενός Ελληνα)

ζ) Jeune Grecque sauvée de l’esclavage des Turcs (διάσωση Ελληνίδας από την σκλαβιά των τούρκων)

η) La veille d’une attaque (παραμονή μίας επίθεσης)

θ) Troupes Grecques en embuscade (Ελληνικά στρατεύματα σε ενέδρα)

ι) Le coup de pistolet (πυροβολισμός)

ια) Nouvelle du combat de Navarin (τα νέα από την ναυμαχία του Ναυρίνου)

ιβ) Grecs apres un revers (Ελληνες μετά από μία οπισθοχώρηση)