Οι Βρυξέλλες στηρίζουν την Ελλάδα

Τον τίτλο αυτό τον έχουμε διαβάσει χιλιάδες φορές στα ΜΜΕ από το 1981 μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται όμως για κάτι νέο. Εδώ βλέπουμε από την συλλογή της ΕΕΦ, πρόγραμμα της 3ης Ιουνίου 1826, μίας από τις πολλές συναυλίες που έλαβαν χώρα υπέρ των Ελλήνων στην Ευρώπη. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών ήταν η συλλογή χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων, και η προώθηση των δικαίων των Ελλάδας.