Πίνακας με φιλελληνικό αντικείμενο

Πίνακας των αρχών του 19ου αιώνα, φιλέλληνα ζωγράφου, πιθανώς από την Γερμανία. Τα βασικά στοιχεία στα οποία στηριζόταν ο Φιλελληνισμός αποτυπώνονται στον πίνακα. Η Χριστιανική θρησκεία, ο κίνδυνος αφανισμού ή σκλαβιάς των Ελλήνων, ο αγώνας μέχρις εσχάτων για την ελευθερία (λάδι σε ξύλο, συλλογή ΕΕΦ).