Οπλο μακρύκανο

Οπλο μακρύκανο

Με πλούσιο ασημένιο διάκοσμο.

Μήκος 140 εκατ.

Αρχές 19ου αιώνα.