Σπαθί επαναστατικής περιόδου 1821

Σπαθί επαναστατικής περιόδου 1821

Με ασημένια επένδυση. Φέρει διάκοσμο με θρησκευτικά θέματα.

Μήκος 93,2 εκατ.

Αρχές 19ου αιώνα.