Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, ώρα 19:30 στην Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5)

Την εκδήλωση διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος Διονύσιος Κόκκινος

Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Σίσκος

Σε όσους επιθυμούν θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης της διάλεξης.