Ο τύπος κάλυψε με εκτενή τρόπο την εκδήλωση της ΕΕΦ στις 11 Δεκεμβρίου 2019, στο Μέγαρο μουσικής.

Ακολουθούν παραδείγματα: