Δύο συναυλίες Φιλελληνικής μουσικής

Η ΕΕΦ παρουσιάζει δύο συναυλίες Φιλελληνικής Μουσικής του 19ου αιώνα.

Δεύτερη συναυλία

Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον Γαλλικό Φιλελληνισμό

Nikos Karagiaouris – Baryton
Maria Papapetropoulou – Pianist

Ακούγονται με την σειρά τα τραγούδια:

A UNE JEUNE GRECQUE
Épitaphe
Musique: Charles GOUNOD (1818-1893)
Poésie: SAPHO

Traduite par Prosper YRAVEN
LE GREC ET SON FILS
Messéniene
Musique: Ch.Marie de WEBER (1786 –1826)

LE JEUNE SPARTIATE AUX THERMOPYLES
Cantate
Musique: Charles CHAULIEU (1788 – 1849)

LA QUÊTE
Chant en faveur des Grecs
Musique: Jacques-Marie BEAUVARLET-CHARPENTIER (1766 – 1834)
Paroles: Delphine GAY (1804 –1855)

LE DERNIER CRI DES GRECS
Marche nocturne
Musique: Ferdinand SOR (1778 –1839)
Paroles: E. de TARADE