Το Μουσείο Φιλελληνισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Harvard, οργανώνουν ένα εργαστήριο με θέμα: «Τέχνη και Φιλελληνισμός. O Λόρδος Βύρων και ο φιλελληνικός οπτικός πολιτισμός του 19ου αιώνα».

Το εργαστήρι θα λάβει χώρα στις 9-10 Μαρτίου 2024, 11:00 – 15:00.

Τον ακαδημαϊκό συντονισμό θα αναλάβει ο Δρ Θοδωρής Κουτσογιάννης (Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, Υπότροφος Ερευνητής στο Φιλελληνισμό 2023-24 του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Harvard) και τον συντονισμό της δραστηριότητας η κα Mατίνα Γκόγκα (ΚΕΣ).

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

https://el.greece.chs.harvard.edu/workshops/art-philhellenism-byron