Έφιππος αγωνιστής 1821

Πίνακας αγνώστου ζωγράφου, του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Παρουσιάζει Έλληνα έφιππο αγωνιστή της Επανάστασης κατά τη διάρκεια μίας πολεμικής επιχείρησης.