Έλληνες φυγάδες

Edouard Charles Dons (1798-1869)

Έλληνες Φυγάδες  υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Bon Edouard / Dons Gand, υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στην πίσω όψη: Edouard Dons Gandensis / Fecit 1835, λάδι σε μουσαμά, 61 x 50 cm.

Μαθητής του Maes-Canini, ο Edouard Dons εξέθεσε στο Σαλόν της Γάνδης το 1829.