Φιλελληνικό πιάτο

«Pacha fait prisonnier» (η αιχμαλωσία του πασά)

Δεύτερη σειρά φιλελληνικών πιάτων Choisy. Εμπίεστη σφραγίδα: » P & H CHOISY 18 «.

Γαλλία, 1824-1836.

Διάμετρος: 21,5 εκ.