Ο Σουλιώτης

Πίνακας αγνώστου ζωγράφου, του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, βασισμένος σε έργο του Ludovico Lipparini (1800-1856). Παρουσιάζει Σουλιώτη που σκέφτεται την καταστροφή της πατρίδας του. Ο πίνακας προβάλει την ερειπωμένη αρχαία Ελλάδα, η οποία πρέπει να αναγεννηθεί. Η σχετική θεματολογία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε το φιλελληνικό κίνημα. Λάδι σε μουσαμά.