Ο Μάρκος Μπότσαρης

Πίνακας αγνώστου ζωγράφου, του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, βασισμένος σε έργο του Jean-Charles Langlois (1789-1870). Παρουσιάζει τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη. Ο πίνακας παρουσιάζει έναν από τους πλέον γενναίους, δοξασμένους και ανιδιοτελείς Έλληνες αγωνιστές του 1821, που ήταν μαζί με τον Κανάρη, οι πλέον διάσημοι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, κατά την περίοδο της Επανάστασης. Επίσης προβάλει εικόνες του αγώνα, στις οποίες η διεθνής κοινή γνώμη αναζητούσε ταυτίσεις με ηρωικές στιγμές από την αρχαία Ελλάδα. Λάδι σε ξύλο.