Πιστόλι

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Πιστόλι ιππικό, τύπου 1777, φέρει την ένδειξη: «L» και ένα στέμμα με υπογραφή: «S Étienne», αγκίστρι ζώνης εξαρτήματα ορείχαλκου, σιδερένια ράβδο. Τέλη 18ου αιώνος.