Πιστόλι

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Πιστόλι αξιωματικού ιππικού τύπου 1816, φέρει σημείωση: «C» και στέμμα με υπογραφή «Manuf Roy de Maubeuge», χάλκινα εξαρτήματα (γνωστά ως «Mannheim gold»), χάλκινη ράβδο, μήκος 34,5 εκ.