Με αφορμή τα 200 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 1821, το Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης (Musée d’art et d’histoire, ΜΑΗ) μαζί με το Hardt Foundation for the Study of Classical Antiquity και το Μουσείο Φιλελληνισμού τιμούν τη φιλία της Ελλάδας και της Γενεύης από τον 19ο αιώνα με τις εκθέσεις ‘Geneva and Greece. A Friendship serving Independence’ και ‘A Taste for Antiquity. Anna et Jean-Gabriel Eynard’, τον Οκτώβριο 2021 – Ιανουάριο 2022.

Οι εκθέσεις προβάλουν τον καθοριστικό ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια, και των στενών του Ελβετών φίλων και ενθέρμων Φιλελλήνων, Charles Pictet de Rochemont και Jean-Gabriel Eynard, στην ενσωμάτωση της Γενεύης στην Ελβετική Συνομοσπονδία και στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκθέσεις παρουσιάζουν την υποστήριξη που προσέφερε ο Jean-Gabriel Eynard στον ελληνικό πόλεμο ανεξαρτησίας και την σχέση της οικογένειας Eynard με την Ελληνική αρχαιότητα.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα των δύο εκθέσεων:

 

Geneve-et-la-Grece_dépliant