Το 1912-1913 έφθασε στην Θεσσαλονίκη μία ομάδα Ελληνοαμερικανών και Αμερικανών Φιλελλήνων από την Νέα Υόρκη για να ενισχύσουν τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων.  Στην καρτ-ποστάλ αυτή (που ανήκει στη συλλογή της ΕΕΦ και του Μουσείου Φιλελληνισμού), απεικονίζονται οι εθελοντές αυτοί με Ελληνικές παραδοσιακές στολές.

Η ομάδα αυτή σχημάτισε ένα λόχο που εντάχθηκε στον Ελληνικό στρατό και συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Ο λόχος αυτός πολεμούσε με Αμερικανική σημαία, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα.

 

Η σημαία του λόχου των Ελληνοαμερικανών και Αμερικανών Φιλελλήνων που συμμετείχαν στους Βαλκανικούς πολέμους στο πλευρό των Ελλήνων.