Οι απόγονοι του Dr Samuel Howe στηρίζουν το έργο της Εταιρείας, της οποίας δύο από αυτούς είναι μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό οι απόγονοι του Dr Howe έστειλαν επιστολή στον Δήμαρχο Αίγινας προκειμένου να τον ευχαριστήσουν για την έγερση του μνημείου στο λιμάνι της Αίγινας.

 

Howe_Desc_let_Aegina_GR