Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Center for Hellenic Studies, CHS, greece.chs.harvard.edu/) προσφέρει υποτροφία σε μεταδιδακτορικό ερευνητή για τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας σε θέματα σχετικά με τον Φιλελληνισμό ως κίνημα του 18ου και 19ου αιώνα, καθώς και ενός φαινομένου του οποίου η παρουσία και οι συνέπειες διατηρήθηκαν τα επόμενα χρόνια. Η υποτροφία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (eefshp.org), η οποία παρέχει πρόσβαση για έρευνα στη συλλογή και τα αρχεία του Μουσείου Φιλελληνισμού στην Αθήνα (phmus.org).

Η υποτροφία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: διορισμό ενός έτους ως CHS Fellow in Philhellenism που αρχίζει την 1η Ιουνίου 2022, μια χρηματικό ποσό ύψους 12.000 $, ετήσια πρόσβαση σε όλες στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  του Harvard, ένα ταξίδι 10 ημερών στο CHS στην Ουάσιγκτον DC, καθώς και προσκλήσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις και παρουσίαση της έρευνάς σε ιστοσελίδες του CHS και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η ερευνητική υποτροφία ανήκει στην κατηγορία υποτροφιών του Κέντρου για «Νέους Ερευνητές και Ερευνήτριες». Ως εκ τούτου θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτήσεις από άτομα που ξεκίνησαν πρόσφατα την ακαδημαϊκή τους καριέρα ή που δεν έχουν εκλεγεί σε μόνιμη θέση.

Προθεσμία αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες για την υποτροφία και για την διαδικασία αίτησης διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/philhellenism