Η ιστορία του μεγάλου Γερμανού Φιλέλληνα Heinrich Treiber

Ο καθηγητής Νίκος Αποστολίδης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕΦ, μιλά για τον σημαντικό πρόγονό του και τη συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση.