Φιλελληνικό πιάτο

«Hellène au tombeau de son ami» (η Ελένη στον τάφο του φίλου της)

Πρώτη σειρά φιλελληνικών πιάτων Choisy. Εμπίεστη σφραγίδα: » P & H CHOISY 2 «.

Γαλλία, 1824-1836.

Διάμετρος: 21,5 εκ.