Φιλελληνικό πιάτο

«Jeune Grecque combattant un Pacha» (νέα Ελληνίδα μάχεται με έναν πασά)

Πρώτη σειρά φιλελληνικών πιάτων Choisy. Εμπίεστη σφραγίδα: » P & H CHOISY 2 «.

Γαλλία, 1824-1836.

Διάμετρος: 21,5 εκ.