Περιγραφή

Η EUROPEAN DYNAMICS είναι χορηγός της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ). Η ΕΕΦ (www.eefshp.org) έχει ως σκοπό την μελέτη, την ανάδειξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση στις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για την σύσταση του Ελληνικού κράτους.

Η ΕΕΦ έχει ιδρύσει το Μουσείο Φιλελληνισμού στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΦ επιθυμεί να προσλάβει έναν curator με αντικείμενο την καταγραφή και μελέτη των αντικειμένων της συλλογής της. Η συλλογή αποτελείται από αντικείμενα φιλελληνικής τέχνης, πίνακες, πορσελάνες, αγάλματα, μπρούντζινα αντικείμενα, επιτραπέζια ρολόγια, βιβλία, έγγραφα, τεκμήρια, του 19ο αιώνα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα Ελλήνων και Φιλελλήνων.

Αντικείμενο και ευθύνες:

 • Οργάνωση, ταξινόμηση και τεκμηρίωση της συλλογής της ΕΕΦ και του Μουσείου Φιλελληνισμού,
 • Συγγραφή άρθρων, λημμάτων, κλπ. σχετικών με τα αντικείμενα της συλλογής του Μουσείου,
 • Παρακολούθηση εργασιών συντήρησης των αντικειμένων της συλλογής,
 • Ενημέρωση του ιστοτόπου της ΕΕΦ και Μουσείου Φιλελληνισμού,
 • Σχεδιασμός και οργάνωση περιοδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς,
 • Συγγραφή καταλόγων σχετικά με αντικείμενα της συλλογής.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης, ιστορίας, μουσειολογίας ή αντίστοιχο,
 • Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος,
 • Προηγούμενη εργασιακή ως curator ή βοηθός curator (ή δυνατόν άμεσα ή έμμεσα σχετική με το αντικείμενο της συλλογής),
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας,
 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή και του διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ΕΕΦ στην ακόλουθη διεύθυνση: info@eefshp.org

Η ΕΕΦ θα χειριστεί το περιεχόμενο των βιογραφικών με απόλυτη εχεμύθεια και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.