Ένα νέο διαδικτυακό μάθημα είναι διαθέσιμο προς όλους στο Mathesis, το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ.

Περιγραφή του μαθήματος

Το Φιλελληνικό κίνημα ξεκίνησε με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και διήρκησε μέχρι το τέλος της, με αυξομειώσεις δράσης και ενδιαφέροντος. Περιελάμβανε δύο σκέλη: τις Φιλελληνικές Επιτροπές που επιτοπίως δημιουργήθηκαν, σε εθελοντική βάση, σε διάφορες χώρες (κυρίως τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ), και τις ομάδες ενόπλων -περίπου 1.200 συνολικά- που ήλθαν στον Νότο της Βαλκανικής να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων. Το Κίνημα αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο στην επιτυχή έκβαση της Επανάστασης καθώς κινητοποίησε λαούς και Κυβερνήσεις υπέρ των Ελλήνων, σε κρίσιμες στιγμές του Αγώνα.

Έναρξη Μαθήματος: 22/2/2021
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου
Διάρκεια: 4 εβδομάδες
Παρακολούθηση: Δωρεάν

Εισαγωγή

Για πληροφορίες:

https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:History+Hist1.3+21A/about