Η ΕΕΦ παρουσιάζει το λογότυπο του Μουσείου Φιλελληνισμού.

Το σχέδιο στηρίζεται σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι το γράμμα Φ που συνθέτουν δύο ημικύκλια τα οποία παραπέμπουν σε αμφιθέατρα που συμβολίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στον πολιτισμό και την δημοκρατία που πρεσβεύει ο Ελληνισμός και ο Φιλελληνισμός.

Το δεύτερο είναι το γράμμα Μ, το οποίο συνθέτουν τα δύο μέρη μίας ανοικτής πύλης, που καλεί την ανθρωπότητα να συμμετέχει στην Ελληνική παιδεία και πολιτισμό.

Τα δύο στοιχεία μαζί συμβολίζουν ένα σύγχρονο Μουσείο, ανοικτό στην κοινωνία, που τιμά και προβάλει τον Φιλελληνισμό.

Στόχος της ΕΕΦ είναι να τιμήσει με τη λειτουργεία του Μουσείου τον Φιλελληνισμό και τους Φιλέλληνες που από την Αναγέννηση μέχρι τον 19ο αιώνα συνέβαλαν στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού και στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Παράλληλα, η ΕΕΦ θα θέσει με το έργο της και με σειρά δράσεων, τις βάσεις για την προώθηση του διαρκούς Φιλελληνισμού.

Ευχαριστίες ανήκουν στον Γιώργο Δαουλάρη και την Ελένη Παπαδοπούλου της impressme.gr για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά τον σχεδιασμό της ταυτότητας / λογότυπο του Μουσείου μας.